WordPress WP-Config Dosyası Nedir?

wp-config.php dosyası web sitenizin ana dizininde bulunan ve WordPress ayarları yapılandırdığınız dosyadır. Size özel olması ve WordPress sitenizin çalışması için gerekli ayarları bulundurması nedeniyle bir kopyasının muhakkak güvenli bir yerde saklanması gerekir. Veritabanı ile ilgili bir sorun olduğunda bilgiler eşleşiyor mu diye ilk baktığımız yer burası aynı zamanda.

WordPress wp-config dosyasını, WordPress kurulumundan sonra oluşturur ve öncesinde incelemeniz için indirdiğiniz dosya ile birlikte wp-config-sample.php adında bir dosya içerir. Şimdi bu dosyanın satırlarına göz atalım.

<?php /**
 * WordPress için taban ayar dosyası.
 *
 * Bu dosya şu ayarları içerir: MySQL ayarları, tablo öneki,
 * gizli anahtaralr ve ABSPATH. Daha fazla bilgi için
 * {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php wp-config.php düzenleme}
 * yardım sayfasına göz atabilirsiniz. MySQL ayarlarınızı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.
 *
 * Bu dosya kurulum sırasında wp-config.php dosyasının oluşturulabilmesi için
 * kullanılır. İsterseniz bu dosyayı kopyalayıp, ismini "wp-config.php" olarak değiştirip,
 * değerleri girerek de kullanabilirsiniz.
 *
 * @package WordPress
 */

// ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** //
/** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */
define('DB_NAME', 'veritabaniismi');

/** MySQL veritabanı kullanıcısı */
define('DB_USER', 'kullaniciadi');

/** MySQL veritabanı parolası */
define('DB_PASSWORD', 'parola');

/** MySQL sunucusu */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Eşsiz doğrulama anahtarları.
 *
 * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı!
 * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz.
 * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('LOGGED_IN_KEY',  'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('NONCE_KEY',    'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('AUTH_SALT',    'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('LOGGED_IN_SALT',  'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('NONCE_SALT',    'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
/**#@-*/

/**
 * WordPress veritabanı tablo ön eki.
 *
 * Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz.
 * Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen.
 */
$table_prefix = 'wp_';

/**
 * Geliştiriciler için: WordPress hata ayıklama modu.
 *
 * Bu değeri "true" yaparak geliştirme sırasında hataların ekrana basılmasını sağlayabilirsiniz.
 * Tema ve eklenti geliştiricilerinin geliştirme aşamasında WP_DEBUG
 * kullanmalarını önemle tavsiye ederiz.
 */
define('WP_DEBUG', false);

/* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */

/** WordPress dizini için mutlak yol. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** WordPress değişkenlerini ve yollarını kurar. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
?>

WordPress wp-config Dosyasında Veritabanı Ayarları

En önemli konu veritabanı ve sitenizin doğru çalışması bu bilgilerin eksiksiz girilmesiyle mümkün oluyor. DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD ve DB_HOST sırasıyla veritabanı ismi, veritabanı bağlantısı için kullanıcı adı ve parolası, sunucu adı anlamına geliyor ve bu bilgileri gerek kurulum sırasında gerekse servis sağlayıcınızın kontrol paneline girerek ulaşabiliyorsunuz.

/** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */
define('DB_NAME', 'veritabaniismi');

/** MySQL veritabanı kullanıcısı */
define('DB_USER', 'kullaniciadi');

/** MySQL veritabanı parolası */
define('DB_PASSWORD', 'parola');

/** MySQL sunucusu */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */
define('DB_COLLATE', '');

WordPress Güvenlik Anahtarları

Arada bir değiştirilmesi önerilen bu güvenlik anahtarları sitenizi ziyaret eden kullanıcıların bilgilerini şifreleyerek daha güvenli bir ortam yaratır. WordPress şifre oluşturucularını kullanarak bu tip anahtarlar üretebiliyorsunuz.

define('AUTH_KEY',     'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('LOGGED_IN_KEY',  'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('NONCE_KEY',    'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('AUTH_SALT',    'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('LOGGED_IN_SALT',  'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('NONCE_SALT',    'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');

WordPress Veritabanı Tablo Ön Eki (Prefix)

WordPress güvenliğinin bir başka noktası da veritabanındaki ön ekler. WordPress varsayılan olarak wp_ ekiyle başlatır tüm tablolarını. Eğer güvenliğe önem veriyorsanız ve gelişmiş düzeyde WordPress bilginiz varsa WordPress ön ekini standart olmayan size özgü bir ekle değiştirebilirsiniz.

$table_prefix = 'wp_';

WordPress’te Hata Ayıklama Modu

WordPress geliştiricilerine özgü bir mod olan Hata Ayıklama Modu da sitenizdeki hataları ileten bir özellik. Varsayılan olarak false olarak, yani kapalı olarak belirtilmiş. false değerini true yaparak Hata Ayıklama Modu’nu aktifleştirebilirsiniz.

define('WP_DEBUG', false);

Popular Eğitimler

WordPress’te 404 Sayfalarını Ana Sayfaya Yönlendirme

İyi organize edilmiş sitelerde Google tarafından yönlendirilen ya da site içindeki linklendirme…

Jquery Lazy Load Nasıl Kullanılır?

Fotoğraflarla desteklenen bir blog sayfasına girdiğinizi düşünün. Sayfayı aşağıya kaydırdıkça fotoğraflar, resimler…

VS Code Snippet Kullanımı

Snippet, vaktimizi daha verimli kullanabilmek için kullanılan kısa kodlardır. Bu yöntemle WordPress’deki…

Laragon ile WordPress Kurulumu

Laragon, Windows işletim sisteminizde hızlı bir şekilde WordPress kurmanızı sağlayan bir uygulama….

İletişim Formuna Girilen Verileri Veritabanında Depolamak

WordPress’te iletişim formu gibi formları oluşturabileceğimiz Contact Form 7 eklentisi formlara girilen…

WordPress Yazının Yazarı Nasıl Değiştirilir?

Wordpress yazılarında yazarlar tek tek ya da toplu halde nasıl değiştirilir? Yazının yazarını değiştirmek için neler yapılır?