HTML Paragrafları

YouTube'ta Takip Et →

Web sitesi hazırlarken yazdığınız herhangi bir paragrafı, paragraph etiketi anlamına gelen p etiketleri arasına alıyoruz. Paragraf etiketleri genellikle makalelerde, her paragrafta kullanılıyor. WordPress‘in içerik editöründe yazdığınız yazılarda p etiketi otomatik olarak ekleniyor.

Yazınızı p etiketi ile yazmanın avantajları var. Öncelikle her paragraf etiketini tarayıcılar paragraf olarak algılayıp diğer paragrafı yeni satırda başlatırlar. İhtiyaca göre daha sonraları paragraf etiketleri arasına CSS ile boşluk verebilir ve sayfanızı düzenleyebilirsiniz. İşin kuralı paragraf olarak görünmesi gereken yazıları p etiketi arasına almalıyız.

HTML’de paragraf etiketlerini kullanırken paragraf bitişinde etiketi kapatmayı unutmayın. Bazı tarayıcılar, p etiketini unuttuğunuzda otomatik olarak kapanışı verseler de, kod etiği olarak kapanış kodunu sizin eklemeniz gerekiyor. Kaldı ki bazı tarayıcılarda sayfa yapısında problemler çıkabilir.

<p>Bu birinci paragraf.</p>
<p>Bu da ikinci paragraf.</p>

Alt Satıra Geçme Etiketi

Normalde yazdığınız paragraflar ekrana sığmadığında otomatik olarak alt satıra geçer. Ama bilinçli olarak alt satıra geçmek için Break anlamına gelen br etiketini kullanmamız gerekiyor. Bu etiketin açılış ve kapanışı gibi bir durumu yok, kapanışı olmayan özel etiketler sınıfına sokabiliriz bunu. Alt satıra geçmek istediğiniz alana br etiketini eklerseniz, sonraki kelimeler otomatik olarak alt satıra geçecektir.

<p>Bu paragrafı<br>buradan itibaren ikinci satırda görmek isterim.</p>

Pre Etiketi

HTML’de pre etiketi önceden formatlanmış, düzenlenmiş anlamına gelen preformatted text kelimelerini ifade ediyor. Normalde bir şiir yazdığınızını düşünün, 4 satırlık bir şiirde her satırın sonuna br etiketi eklemeniz gerekiyor ki her satır alt satıra geçsin. Pre etiketinin ise şöyle bir özelliği var, Arasına eklediğiniz şiiri br etiketi eklemeden olduğu gibi yazma özelliği var.

<pre>
Başım köpük köpük bulut,
içim dışım deniz,
ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında,
budak budak, serham serham ihtiyar bir ceviz.
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
</pre>

Mesela Nazım Hikmet’in şiirlerinden olan Ceviz Ağacı şiirini bu şekilde yazarsak, tarayıcıda olduğu gibi görünecektir.