HTML Listeleri

YouTube'ta Takip Et →

Madde Etiketleri: Bir listeleme veya sıralama yapmak için madde etiketleri kullanılır.

Sırasız Liste

Sırasız listeler, herhangi bir sıralama olmadan yapılan listelerdir. Mesela, marketten alınacaklar listesi sırasız bir liste. ul etiketi ile başlar ki bu ifade unordered list anlamına gelir, listedeki elemanlar da li etiketi arasına yazılır.

<ul>
	<li>Ekmek</li>
	<li>Süt</li>
	<li>Sebze</li>
</ul>

Sırasız Liste İşaretlerini Değiştirme

Sırasız listeler sadece içi siyah renkli noktalardan ibaret değil. Bu işaretleri değiştirmemiz mümkün olabiliyor. ul style=”list-style-type:disc” şeklinde bir CSS yardımıyla bu işaretleri değiştirebiliyoruz.

disc: İçi dolu siyah renkli yuvarlak.
circle: İçi boş yuvarlak
square: İçi dolu kare
none: İşaretlerin görünmesini istemiyorsak none seçeneğini kullanırız.

Numaralı Listeler

Bu grubu kullandığınız zaman, liste maddelerinin başında nokta işaretini görürsünüz. Nokta işareti yerine 1, 2, 3 gibi sayılı bir sıralama yapmak için ul yerine ol etiketi kullanılır.

<ol>
	<li>Ekmek</li>
	<li>Nohut</li>
</ol>

Numaralı Liste Seçenekleri

Numaralı listelerin de kendine özgü seçenekleri var. ol type=”A” şeklinde bir yazım özelliği var.

type=”1″: Standart numaralardır, yazılmadığında bu numaralı sıralama tipi geçerlidir.
type=”A”: Sıralama A,B,C şeklinde yapılır.
type=”a”: Sıralama a,b,c, şeklindedir.
type=”I”: Sıralama, büyük Roma sıralamasıyla yapılır.
type=”i”: Sıralama, küçük Roma rakamlarıyla yapılır.