HTML Listeleri

Madde Etiketleri: Bir listeleme veya sıralama yapmak için madde etiketleri kullanılır.

Sırasız Liste

Sırasız listeler, herhangi bir sıralama olmadan yapılan listelerdir. Mesela, marketten alınacaklar listesi sırasız bir liste. ul etiketi ile başlar ki bu ifade unordered list anlamına gelir, listedeki elemanlar da li etiketi arasına yazılır.

  • Ekmek
  • Süt
  • Sebze

Sırasız Liste İşaretlerini Değiştirme

Sırasız listeler sadece içi siyah renkli noktalardan ibaret değil. Bu işaretleri değiştirmemiz mümkün olabiliyor. ul style=”list-style-type:disc” şeklinde bir CSS yardımıyla bu işaretleri değiştirebiliyoruz.

disc: İçi dolu siyah renkli yuvarlak.
circle: İçi boş yuvarlak
square: İçi dolu kare
none: İşaretlerin görünmesini istemiyorsak none seçeneğini kullanırız.

Numaralı Listeler

Bu grubu kullandığınız zaman, liste maddelerinin başında nokta işaretini görürsünüz. Nokta işareti yerine 1, 2, 3 gibi sayılı bir sıralama yapmak için ul yerine ol etiketi kullanılır.

<ol>
	<li>Ekmek</li>
	<li>Nohut</li>
</ol>

Numaralı Liste Seçenekleri

Numaralı listelerin de kendine özgü seçenekleri var. ol type=”A” şeklinde bir yazım özelliği var.

type=”1″: Standart numaralardır, yazılmadığında bu numaralı sıralama tipi geçerlidir.
type=”A”: Sıralama A,B,C şeklinde yapılır.
type=”a”: Sıralama a,b,c, şeklindedir.
type=”I”: Sıralama, büyük Roma sıralamasıyla yapılır.
type=”i”: Sıralama, küçük Roma rakamlarıyla yapılır.

Popular Eğitimler

HTML’de Link (Bağlantı) Ekleme
HTML’de Link (Bağlantı) Ekleme

Linkler, kullanıcıyı bulundukları sayfadan başka bir sayfaya ulaşmalarını sağlayan aracı metinlerdir. Fare…

HTML Tablo Oluşturmak ve Kullanımı
HTML Tablo Oluşturmak ve Kullanımı

Excel’deki tablolar gibi HTML’de de aynı görünümde tablolar oluşturmanız mümkün. Tablolardaki kayıtlar…

HTML Başlıkları
HTML Başlıkları

HTML için kullanılan belli başlı etiketler var. Burada onlardan kısaca bahsedeceğim. Öğrenmemiz…

HTML’de RGB, HEX ve HSL Renk Kodları Kullanımı
HTML’de RGB, HEX ve HSL Renk Kodları Kullanımı

Web siteleri hazırlarken kullandığınız renkleri farklı şekillerde gösterebilirsiniz. HTML’de renk değerleri renk…

HTML Paragrafları
HTML Paragrafları

Web sitesi hazırlarken yazdığınız herhangi bir paragrafı, paragraph etiketi anlamına gelen p…

HTML Alıntıları
HTML Alıntıları

Bize ait olmayan sözleri sitemizde yayınlarken alıntı şeklinde yayınlarız ki sözün ya…