After Effects’te Zaman (Time) İfadesi ile Nesneleri Döndürmek

YouTube'ta Takip Et →

After Effects‘te yel değirmeni gibi nesneleri döndürmek için After Effects’in zaman fonksiyonunu kullanıyoruz. Zaman fonksiyonunun After Effects’teki karşılığı time ve bu fonksiyonu bir nesnede çalıştırdığınızda bu nesnenin saniye cinsinden dönüşü sağlanıyor.

Bir görsel hazırlamak için yel değirmeni ya da tekerlek gibi yuvarlak olan bir görsel seçerseniz dönüşü çok daha iyi sağlayabilirsiniz. Önceki derslerimizde expression konularına girmiştik. Time ifadesi de farklı bir expression.